KONKURS 2022/2023 – Srbija i Republika Srpska

OTVOREN KONKURS: Stipendije za školovanje u inostranstvu UK i USA

HMC (Velika Britanija) & ASSIST (SAD) nude pune i delimične stipendije za srednjoškolce iz Srbije za jednogodišnje i dvogodišnje školovanje u elitnim privatnim britanskim i američkim srednjim školama internatskog tipa.

OTVOREN JE KONKURS ZA DODELU HMC (UK) i ASSIST (USA) STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Pozivamo zainteresovane učenike prvog i drugog rаzredа srednjih škola dа se prijave za takmičenje zа dodelu stipendijа zа školsku godinu 2022/2023.

Stаrosni uslov je dа do 1. septembra 2021. godine učenik ima između 15 i 16½ godinа. Očekuje se i da imate odlične ocene iz većine predmetа i dа vas zanimaju rаzličite oblаsti.

Poslednji vаžаn uslov je dа engleskim jezikom vlаdаte na zavidnom nivou jer ćete svаkodnevno učestvovati u nаstаvi i u društvu svojih vršnjаkа.

Postupak prijavljivanja na konkurs:

Na konkurs se prijavljujete popunjavanjem obrasca za prijavu u okviru koga ćete napisati kratak esej o sebi i razlozima zbog kojih se prijavljujete za stipendiju (na engleskom jeziku). Molimo pratite dolenavedene korake.

*NAPOMENA: Zbog automatizacije rukovanja podacima neophodno je da prijavu elektronski popunite, imenujete i pošaljete prema sledećem uputstvu. Predloženi postupak omogućava da se svi podaci iz vašeg dokumenta neposredno preslikaju u zbirnu bazu podataka za ispit jezika i završni ispit. Tako će svi podaci koje ste izvorno popunili i poslali ostati neizmenjeni. Prijave koje ne ispunjavaju ove uslove neće biti uzete u razmatranje.

**NAPOMENA: Kandidati iz Republike Srpske mogu aplicirati isključivo za HMC stipendije (Velika Britanija). ASSIST program (USA) trenutno nije dostupan u Republici Srpskoj.

  1. Preuzmite dokument (opcija download) u sekciji Download – Obrazac prijave na konkurs (Srbija ili Rep. Srpska)
  2. Koristeći font Calibri 11, uredno popunite sva prazna polja obrasca prijave.
  3. Koristeći opciju ‘Save As’ sačuvajte dokument ne menjajući njegov format (.doc)
  4. Upotrebite isti naslov za dokument i ‘Subject’ poruke koju nam šaljete: Serbia_2022-23_Prezime_Ime_Grad.docx
  5. Priključite dokument prijave e-poruci i pošaljte је na adresu: stipendije@edu-link.rs

Konkurs se zatvara 5. decembra 2021. u 00.00h

U slučaju da imate poteškoća sa slanjem maila možete nas pozvati na tel: +381 65 2338 113 (Aleksandra Marković)

Kandidati će nakon zatvaranja konkursa biti obavešteni e-mailom o datumu i vremenu polaganja testa iz engleskog jezika (za sada je plan da se ispit održi 11. i/ili 12. decembra, u prostorijama XV Beogradske gimnazije na Labudovom brdu). Vreme i način polaganja mogu biti predmet promene u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u zemlji, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni.

Kandidati koji budu osvojili preko 60 bodova, biće pozvani u poslednji krug takmičenja krajem januara 2022. Ovaj deo takmičenja će ove godine biti različit u odnosu na prethodne godine jer će se intervju sa ispitivačima održati preko Zoom-a ili Skype-a. Rezultati takmičenja, kao i ranijih godina, se znaju nakon 4-5 nedelja.