Kontakt

Obrazovni centar T & T
Aleksandra – Saša Marković
Nićifora Ninkovića 7
11000 Beograd,
Srbija

Telefoni: +381 65 23 38 113;  +381 60 44 44 336

Email: stipendijeuinostranstvu@gmail.com